(d.1989)

Resim • llüstrasyon • Resimli Kitap • Çağdaş Sanat

Gözde Uskur senaryo yazarlığı eğitiminin ardından çizime yöneldi. Metin ve görsel ilişkisinin deneysellik, oyun, hikâyeler ve lirik anlatım üzerinden ifade bulduğu çalışmaları, resimli kitaplar (picture books) ve illüstrasyon alanlarında yoğunlaşıyor. Kimi zaman bir metinden yola çıkan, kimi zaman da kendi metnini
oluşturan görseller, pastel boya, sulu boya, guaj, akrilik, marker ve renkli kalemler ile üretiliyor. Ortaya çıkan imgeler, bizi kendiliğindenliğin ağır bastığı, rastlantılarla kurgulanmış bir dünyaya davet ediyor.